Result of class XII CBSE 2015-16

  • Topper in Science:- Chetna Hareesh Kumar 96.4% & Priya Jayadev Nair 96.4%

  • Topper in Commerce : Simran Kessar 96.2%

  • Topper in Humanities :Varun Vivian Mallik – 95% & Sinchita Mitra 95%

  • 90 % and above in Science: 74 students out of 157 (47.13%)

  • 90% and above in Commerce: 18 students out of 39 (46.2%)

  • 90% and above in Humanities: 11 students out of 31 (35.48%)

  • 100% Pass in all the above mentioned streams

  • Overall Class Aggregate : 87.5%

  • Six students scored 100 % marks in History.

  • One student scored 100% marks in Informatics Practices

TOP 10 in Science

1 CHETNA HAREESH KUMAR 96.4
2 PRIYA JAYADEV NAIR 96.4
3 ANANAY GARG 96.2
4 ARUNAVA DAS 95.8
5 G YASWANTH RAM 95.8
6 PARAM PRASAD REKHI 95.6
7 ARNAV MAYURESH KARMARKAR 95.6
8 MAITREYEE GUPTA 95.4
9 SUMANTH KANDALA 95.2
10 AMBAREESH BALAJI 95.2
11 BHAVUK SHARMA 95.2
12 SAGARIKA MAHAPATRA 95.2
13 MIHIR VINAY KULKARNI 95
14 OISHIKA MANDAL 94.8
15 AMAN DEEP SINGH 94.8
16 HARSH SILOIYA 94.8
17 ASHISH SEN 94.8
18 SHRAVAN SURESH NAIR 94.6
19 AKANKSHA PATRO 94.6
20 RIJUSHREE SAHA 94.6
21 APRAJITA ARORA 94.4
22 ANAHITA GOSWAMI 94.2
23 HARSHWARDHAN MUKUL MITTAL 94.2
Top 10 in Commerce

1 SIMRAN KESSAR 96.2
2 ANMOL DHAWAN 95.6
3 TALIYA TARIQUE KHAN 94.6
4 SHREYAS KALLIANPUR 94.4
5 ARHANA VARMA 93.8
6 VISESH VIKAASH TULSIAN 93
7 PARTH AMAR JADHAV 92.8
8 NEHA GOEL 92.6
9 SIDDHARTH ROY 92.4
10 PRANJAL AGARWAL 92
Top 10 in Humanities

1 VARUN VIVIAN MALLIK 95
2 SINCHITA MITRA 95
3 NIKITA ARORA 93.4
4 SHIVANGI PRAKASH 93.2
5 IMON BASU 92.8
6 SWARNIMA GUPTA 92.4
7 MALVIKA SINGH 92.4
8 PRIYANKA DEY 91.6
9 ANSHIKA SHARMA 91
10 SIDDHIKA DESAI 90.6
11 SRIVATSAN KUTALAI ANAND 90
12 TANYA GUPTA 89.6
13 INAYA BASU 89.6
Above 90% achievers

Science Toppers Above 90%

1 4636201 CHETNA HAREESH KUMAR 96.4
2 4636267 PRIYA JAYADEV NAIR 96.4
3 4636180 ANANAY GARG 96.2
4 4636134 ARUNAVA DAS 95.8
5 4636146 G YASWANTH RAM 95.8
6 4636197 PARAM PRASAD REKHI 95.6
7 4636219 ARNAV MAYURESH KARMARKAR 95.6
8 4636174 MAITREYEE GUPTA 95.4
9 4636120 SUMANTH KANDALA 95.2
10 4636133 AMBAREESH BALAJI 95.2
11 4636153 BHAVUK SHARMA 95.2
12 4636210 SAGARIKA MAHAPATRA 95.2
13 4636142 MIHIR VINAY KULKARNI 95
14 4636129 OISHIKA MANDAL 94.8
15 4636131 AMAN DEEP SINGH 94.8
16 4636139 HARSH SILOIYA 94.8
17 4636169 ASHISH SEN 94.8
18 4636125 SHRAVAN SURESH NAIR 94.6
19 4636137 AKANKSHA PATRO 94.6
20 4636261 RIJUSHREE SAHA 94.6
21 4636162 APRAJITA ARORA 94.4
22 4636154 ANAHITA GOSWAMI 94.2
23 4636193 HARSHWARDHAN MUKUL MITTAL 94.2
24 4636121 ROCHIT SINHA 94
25 4636165 DYUTI BHALLA 94
26 4636178 SWAGATA NAG 94
27 4636220 TARUN KUMAR RATH 94
28 4636265 JANICE JACSON MANDUMPALA 94
29 4636147 HITTI MAHESHWARI 93.8
30 4636117 RADHIKA DUTTA 93.4
31 4636150 SAMRUDDHI GOPAL CHAUDHARI 93.4
32 4636240 RICHA DAS 93.4
33 4636250 PRACHI MANOJ TIPARE 93.4
34 4636172 ADITYA RAMDAS BHAT 93.2
35 4636268 ASHISH KUMAR 93.2
36 4636144 UTKARSH BALODI 93
37 4636216 SAKSHE DONGRE 93
38 4636118 SASHANK VEMULAPALLI 92.8
39 4636248 SHRADDHA DASH MOHAPATRA 92.8
40 4636164 ASHVIJAY CHOUDHRI 92.6
41 4636255 AISHWARYA YANNAMANI 92.6
42 4636149 ROHIT V IYER 92.4
43 4636222 VEDIKA Y KULKARNI 92.4
44 4636128 LAVANAY THAKRAL 92.2
45 4636145 BHAGTANI RAHUL 92.2
46 4636158 MANAS GUPTA 92.2
47 4636179 PRABHAT VERMA 92.2
48 4636160 TANISHQA MANISH AGARWAL 92
49 4636195 MOHIT BHAT 92
50 4636184 BHAGTANI ROHIT 91.8
51 4636238 ANAGHA SHETTY 91.8
52 4636192 ISHA SINHA 91.4
53 4636230 AMARTYA MITRA 91.4
54 4636232 AMISHA NATH 91.4
55 4636233 AMRITAA VARMA 91.4
56 4636115 ANAMITRA MUSIB 91.2
57 4636136 KUSHAGRA THAKRAL 91.2
58 4636198 ANSHUMAN MOHANTY 91.2
59 4636200 SOFIYA SIKANDAR MHAISALE 91.2
60 4636247 PRANVI JAIN 91.2
61 4636252 RAKSHA NAGENDRA GUMMARAJU 91.2
62 4636258 BORNI CHATTERJEE 91.2
63 4636176 SUNIDHI SURAJ THAKUR 90.8
64 4636199 SRISHTI KISHOR RASTOGI 90.8
65 4636246 BHADRA MURALIDHARAN 90.8
66 4636135 ARVIND S 90.6
67 4636231 MALHAR ANAND MURANJAN 90.6
68 4636237 PRIYA KUMARI 90.6
69 4636151 NIKITA BASAVARAJ MASANAGI 90.4
70 4636156 DEBAPRIYA BISWAS 90.4
71 4636183 PRATYUSHA KARANAM 90.4
72 4636116 ANURATI CHATTY 90.2
73 4636234 AISHWARYA KEDAR APTE 90.2
74 4636177 HITOISHI DAS 90
Commerce Toppers Above 90%

1 4636272 SIMRAN KESSAR 96.2
2 4636273 ANMOL DHAWAN 95.6
3 4636279 TALIYA TARIQUE KHAN 94.6
4 4636302 SHREYAS KALLIANPUR 94.4
5 4636301 ARHANA VARMA 93.8
6 4636278 VISESH VIKAASH TULSIAN 93
7 4636299 PARTH AMAR JADHAV 92.8
8 4636284 NEHA GOEL 92.6
9 4636303 SIDDHARTH ROY 92.4
10 4636275 PRANJAL AGARWAL 92
11 4636274 ASMITA PATNAIK 91.8
12 4636291 AKSHAT RAJIV MATHUR 91.8
13 4636277 RAJ HEMAN NANDU 91.4
14 4636283 DEVASMITA SHAI 91
15 4636300 VAISHNAVI DEVADIGA 91
16 4636280 NABHYA GUPTA 90.8
17 4636290 SURAJ JINDAL 90.4
18 4636288 MRUNAL MANISH MHETRAS 90
Humanities Toppers Above 90%

1 4636314 VARUN VIVIAN MALLIK 95
2 4636321 SINCHITA MITRA 95
3 4636315 NIKITA ARORA 93.4
4 4636332 SHIVANGI PRAKASH 93.2
5 4636337 IMON BASU 92.8
6 4636310 SWARNIMA GUPTA 92.4
7 4636336 MALVIKA SINGH 92.4
8 4636319 PRIYANKA DEY 91.6
9 4636329 ANSHIKA SHARMA 91
10 4636326 SIDDHIKA DESAI 90.6
11 4636320 SRIVATSAN KUTALAI ANAND 90
Stream Wise Toppers : OVER ALL
* First three toppers
S. NO. Name of Student Marks
1 CHETNA HAREESH KUMAR 482
1 PRIYA JAYADEV NAIR 482
2 ANANAY GARG 481
2 SIMRAN KESSAR 481
3 ARUNAVA DAS 479
3 G YASWANTH RAM 479
4 PARAM PRASAD REKHI 478
4 ARNAV MAYURESH KARMARKAR 478
4 ANMOL DHAWAN 478
5 MAITREYEE GUPTA 477
Stream Wise Toppers : SCIENCE
* First three toppers
S. NO. Name of Student Marks
1 CHETNA HAREESH KUMAR 482
1 PRIYA JAYADEV NAIR 482
2 ANANAY GARG 481
3 ARUNAVA DAS 479
3 G YASWANTH RAM 479
Stream Wise Toppers : COMMERCE
* First three toppers
S. NO. Name of Student Marks
1 SIMRAN KESSAR 481
2 ANMOL DHAWAN 478
3 TALIYA TARIQUE KHAN 473
Stream Wise Toppers : HUMANITIES
* First three toppers
S. NO. Name of Student Marks
1 VARUN VIVIAN MALLIK 475
1 SINCHITA MITRA 475
2 NIKITA ARORA 467
3 SHIVANGI PRAKASH 466
Subject & Code : English Core (301)
* First three toppers Name of Student Marks
1 CHETNA HAREESH KUMAR 98
1 PARAM PRASAD REKHI 98
2 AISHWARYA YANNAMANI 97
2 RICHA DAS 97
2 AISHWARYA KEDAR APTE 97
2 SAKSHE DONGRE 97
2 SAGARIKA MAHAPATRA 97
3 PRIYA JAYADEV NAIR 96
3 RIJUSHREE SAHA 96
3 DHRUVIL GALA 96
3 DEREK JOSEPH 96
3 SWAGATA NAG 96
3 MAITREYEE GUPTA 96
Subject & Code : MATHEMATICS(041)
* First three toppers
S. NO. Marks
1 HARSH SILOIYA 99
1 ANANAY GARG 99
1 SIMRAN KESSAR 99
2 G YASWANTH RAM 98
3 AMBAREESH BALAJI 96
3 UTKARSH BALODI 96
3 VISESH VIKAASH TULSIAN 96
Subject & Code : PHYSICS(042)
* First three toppers
S. NO. Marks
1 MIHIR VINAY KULKARNI 98
2 AMAN DEEP SINGH 97
3 LAVANAY THAKRAL 96
3 BHAGTANI RAHUL 96
3 PRIYA JAYADEV NAIR 96
Subject & Code : CHEMISTRY(043)
* First three toppers
S. NO. Marks
1 G YASWANTH RAM 98
1 MAITREYEE GUPTA 98
2 SUMANTH KANDALA 97
2 AMAN DEEP SINGH 97
2 ANANAY GARG 97
3 LAVANAY THAKRAL 96
3 PRIYA JAYADEV NAIR 96
Subject & Code : COMPUTER SCIENCE(083)
* First three toppers
S. NO. Marks
1 AMBAREESH BALAJI 99
1 ARUNAVA DAS 99
1 ANANAY GARG 99
2 HARSH SILOIYA 98
2 G YASWANTH RAM 98
2 SAMRUDDHI GOPAL CHAUDHARI 98
2 ASHISH SEN 98
3 SUMANTH KANDALA 97
3 MIHIR VINAY KULKARNI 97
3 BHAVUK SHARMA 97
3 APRAJITA ARORA 97
Subject & Code : INFORMATICS PRACTICES(065)
* First three toppers
S. NO. Marks
1 TARUN KUMAR RATH 100
2 ARPIT PALO 99
3 DHRUVIL GALA 98
3 ARNAV MAYURESH KARMARKAR 98
3 DHAKITE PRIYANKA ANIL GEETA 98
3 ARHANA VARMA 98
3 SHREYAS KALLIANPUR 98
Subject & Code : BIOLOGY(044)
* First three toppers
S. NO. Name of Student Marks
1 PRIYA JAYADEV NAIR 99
2 ANAGHA SHETTY 98
2 AISHWARYA YANNAMANI 98
2 BORNI CHATTERJEE 98
2 RIJUSHREE SAHA 98
3 BHADRA MURALIDHARAN 97
Subject & Code : ECONOMICS(030)
* First three toppers
S. NO. Name of Student Marks
1 CHETNA HAREESH KUMAR 99
2 ANMOL DHAWAN 97
2 SINCHITA MITRA 97
3 HARSHWARDHAN MUKUL MITTAL 96
3 SIMRAN KESSAR 96
Subject Wise Toppers
Subject & Code : ACCOUNTANCY(055)
* First three toppers
S. NO. Name of Student Marks
1 ANMOL DHAWAN 98
1 ARHANA VARMA 98
2 SIMRAN KESSAR 97
2 VISESH VIKAASH TULSIAN 97
3 DEVASMITA SHAI 96
3 SHREYAS KALLIANPUR 96
Subject & Code : BUSINESS STUDIES(054)
* First three toppers
S. NO. Name of Student Marks
1 TALIYA TARIQUE KHAN 98
2 SIMRAN KESSAR 96
2 SHREYAS KALLIANPUR 96
3 ANMOL DHAWAN 95
3 PRANJAL AGARWAL 95
3 VISESH VIKAASH TULSIAN 95
3 NABHYA GUPTA 95
3 ADITYA BAHETI 95
3 DEVASMITA SHAI 95
3 NEHA GOEL 95
3 MRUNAL MANISH MHETRAS 95
3 HARSH VIJAYVARGIYA 95
3 AKSHAT RAJIV MATHUR 95
3 SHIVANI SRIDHAR 95
3 MAHESH VIJAY DUBE 95
3 PARTH AMAR JADHAV 95
3 VAISHNAVI DEVADIGA 95
3 ARHANA VARMA 95
3 SIDDHARTH ROY 95
Subject & Code : HISTORY(027)
* First three toppers
S. NO. Marks
1 VARUN VIVIAN MALLIK 100
1 PRIYANKA DEY 100
1 ARUNDHATI S BARUA 100
1 MANPREET KAUR 100
1 ANSHIKA SHARMA 100
1 IMON BASU 100
2 SUPRIYA MAHESHWARI 99
2 SHIVANGI PRAKASH 99
3 SWARNIMA GUPTA 98
3 GARGI AGRAWAL 98
3 SRIVATSAN KUTALAI ANAND 98
3 SIDDHIKA DESAI 98
Subject & Code :POLITICAL SCIENCE(27)
* First three toppers
S. NO. Name of Student Marks
1 VARUN VIVIAN MALLIK 97
2 SINCHITA MITRA 96
3 AVANTI ALOK GUPTA 95
3 NIKITA ARORA 95
3 PRIYANKA DEY 95
3 SRIVATSAN KUTALAI ANAND 95
3 AISHANI SRIVASTAVA 95
3 RIYA RAINA 95
3 MALVIKA SINGH 95
3 IMON BASU 95
Subject & Code : PHYSICAL EDUCATION(048)
* First three toppers
S. NO. Marks
1 ISHA SINHA 96
1 RITHIK NAIR 96
1 PRIYA KUMARI 96
2 SAURABH JITENDRA JADHAV 95
2 JANICE JACSON MANDUMPALA 95
3 SAGARIKA MAHAPATRA 94
3 ANMOL DHAWAN 94
3 MALVIKA SINGH 94
Subject & Code :PSYCHOLOGY(37)
1 SHIVANGI PRAKASH 97
2 SINCHITA MITRA 96
3 VARUN VIVIAN MALLIK 95
3 SIDDHIKA DESAI 95
AISSCE Result (Class XII) 2015-2016 : Individual School / All Subjects / General Profile
DELHI PUBLIC SCHOOL NAVIMUMBAI
1 2 3 4 5 6 8 10
S.No. Subject Subject Code Total no of students enrolled No. of students absent No. of students appeared Failures (if any) Compartments (if any) Students passed (excluding failures & compartments) Highest (Aggregate Score) Subject topper Name
No. % No. % No. % %
1 English Core 301 227 0 227 0 0 0 0 227 100 98 CHETNA HAREESH KUMAR ,PARAM PRASAD REKHI
2 Maths 041 171 0 171 0 0 0 0 171 100 99 HARSH SILOIYA,ANANAY GARG, SIMRAN KESAR
3 Physics 042 157 0 157 0 0 0 0 157 100 98 MIHIR VINAY KULKARNI
4 Chemistry 043 157 0 157 0 0 0 0 157 100 98 G YASWANTH RAM , MAITREYEE GUPTA
5 Biology 044 41 0 41 0 0 0 0 41 100 99 PRIYA JAYADEV NAIR
6 Accountancy 055 39 0 39 0 0 0 0 39 100 98 ANMOL DHAWAN, ARHANA VARMA
7 Business Studies 054 39 0 39 0 0 0 0 39 100 98 TALIYA TARIQUE KHAN
8 Economics 030 98 0 98 0 0 0 0 98 100 99 CHETNA HAREESH KUMAR
9 Computer Science 083 75 0 75 0 0 0 0 75 100 99 AMBAREESH BALAJI, ARUNAVA DAS , ANANAY GARG
10 Information Practice 065 23 0 23 0 0 0 0 23 100 100 TARUN KUMAR RATH
11 Psychology 037 46 0 46 0 0 0 0 46 100 97 SHIVANGI PRAKASH
12 Political Science 028 31 0 31 0 0 0 0 31 100 97 VARUN VIVIAN MALLIK
13 History 027 31 0 31 0 0 0 0 31 100 100 VARUN VIVIAN MALLIK ,PRIYANKA DEY , ARUNDHATI S BARUA , MANPREET KAUR , ANSHIKA SHARMA , IMON BASU
14 PE 048 88 0 88 0 0 0 0 88 100 96 ISHA SINHA,RITHIK NAIR , PRIYA KUMARI